Toimintaterapeutit Anneli ja Aliina = Toimi-A:t


Toimintaa! :) (Sivut vasta valmistumassa)

Mitä se on?

Kuvanauha

Toimintaterapiaa toteuttaa toimintaterapeuttikoulutuksen suorittanut Valviran laillistama toimintaterapeutti. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, ohjaajia, avustajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen. Toimintaterapeutti voi valmistaa ja sovittaa erilaisia tukia ja lastoja, sekä tehdä apuvälinearviointeja. Tarvittaessa tehdään suosituksia apuvälinehankinnoista maksajataholle. STMa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 1363/2011.

Lähde: www.toimintaterapeuttiliitto.fi

Eläinavusteinen terapia

TOIMINTATERAPIAN HAKEMINEN

Toimintaterapia on lakisääteistä kuntoutusta. Toimintaterapian tarpeen määrittelee lääkäri. Toimintaterapian hakemista varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään toimintaterapian tarve ja tavoitteet. Maksajatahoina voivat toimia esimerkiksi: Kela

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
9 § (20.2.2015/145) Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen
10 § (20.2.2015/145)Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö
Linkki: Finlexin sivulle >

Perusterveydenhuolto tai erikoissairaanhoito
Terveydenhuoltolaki
29§ Lääkinnällinen kuntoutus
Linkki: Finlexin sivulle >

Vakuutusyhtiöt

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015
Liikennevakuutuslaki 460/2016
Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki 873/2015
Erityistapauksissa toimintaterapiaa voi ostaa myös omakustanteisesti.

Keitä me olemme?

Anneli

Anneli

Anneli Moisio
Toimintaterapia A. Salonen
Luomanraitti 6 A 1
38700 KANKAANPÄÄ
041 546 7336

kielitaito: suomi, englanti, aac
toimialue: Kankaanpää ja ympäristökunnat

Hei, valmistuin toimintaterapeutiksi toukokuussa 1989 silloisesta Helsingin Sairaanhoito-opistosta, sen toimintaterapeuttijaostosta. Ensimmäinen työpaikkani oli Proteesisäätiön apuvälinekeskuksessa (nykyisen Respectan esiäiti) apuvälineneuvojana. Sen jälkeen tutustuin laitosmuotoiseen kuntoutukseen ja suomalaisen kulttuurin maakuntapiirteisiin toimimalla yksityisissä kuntoutuskeskuksissa: Siilinjärven kuntoutumiskeskus Kunnonpaikassa vuoden ja Kuntoutumis- ja liikuntakeskus Peurungassa (Laukaa) useamman vuoden. Sitten palasin pääkaupunkiseudulle ja tein tutkimusmatkan julkisen sektorin terveydenhuoltoon: toimin nykyisen HUSin Jorvin sairaalan palveluksessa useamman vuoden. Ensin fysiatrian poliklinikalla, sitten akuuttipsykiatrian suljetulla osastolla ja sen jälkeen useamman vuoden Tapiolan psykiatrian poliklinikalla. Psykiatrian osastolla ja poliklinikalla työskennellessäni sain tutustua verkosto- ja voimavarakeskeiseen työskentelytapaan ja opiskella ratkaisukeskeistä terapiaa, joista on tullut luonteva lähestymistapa kaikkeen työnohjaus- ja terapiatyöhöni.

Sitten tein huiman hypyn pääkaupunkiseudulta minulle täysin tuntemattomaan Satakuntaan. Sillä reissulla olen. Tutustuin ensin alueeseen äitiyslomalla ja hoitovapaalla ollen. Näiden työkokemusvuosien aikana ehdin saada kolme ihanaa lasta, joista tässä vuosien myötä on kasvanut jo nuoria aikuisia. Keväällä 2001 perustin toimintaterapiaa ja työnohjausta tarjoavan yrityksen toiminimi Toimintaterapia A. Salonen. Tuolloin sukunimeni oli ns. tyttönimeni Salonen, joka sittemmin on avioliiton myötä vaihtunut Moisioksi. Vuodesta 2001 olen toiminut toiminimelläni tuottaen toimintaterapiaa ostopalveluna mm. Kelalle, Posalle ja useille vakuutusyhtiöille. Asiakkainani on ollut sekä lapsia, nuoria että aikuisia ja toimintaterapiaan lähettämisen syyt ovat olleet moninaiset. Tätä työtä edelleen ilolla jatkan! Iloa on tuottanut myös se, että vuonna 2017 sain ohjata aktiivista ja osaavaa toimintaterapeuttiopiskelija Aliinaa, josta sittemmin sain kauan kaivatun kollegan jakamaan sekä ammatillista osaamista alueellamme että yrittäjyyden monenlaisia kiemuroita.

Olen ollut innokas ottamaan vastaan haasteita ja oppimaan uutta ja siitä syystä olen käyttänyt runsaasti aikaa ja rahaa erilaisiin pidempiin ja lyhyempiin koulutuksiin lääketieteen, psykologian, terapian ja terapeuttisen toiminnan alalta. Niistä joitakin mainitakseni AMK erikoistumisopinnot Lahden Diakissa 2001, Voimavarakeskeinen työnohjaaja 2004, NLP Master Practitioner 2005. Päivän ja kahden koulutuksia on kertynyt eri aihealueista keskimäärin 10 päivää vuodessa. Viime vuosina olen yhä enemmän opiskellut eläinten ja luonnon käyttöä terapiassa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vietän mielelläni myös vapaa-aikaani luonnon ja eläinten parissa. Käytän terapiassa - silloin kun se on asiakkaan mielenkiinnonkohteiden ja tavoitteiden mukaista - myös oman maatilani eläimiä.

Aliina

Aliina

Aliina Saarela
Toimintaterapia Aliina
Luomanraitti 6 A 1
38700 KANKAANPÄÄ
040 559 0612

kielitaito: suomi, englanti, aac
toimialue: Kankaanpää ja ympäristökunnat

Moikka! Olen Aliina Saarela, toimintaterapeutti ja yrittäjä Kankaanpäästä. Valmistuin toimintaterapeutiksi Turun ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2017, minkä jälkeen palasin kotipaikkakunnalleni Kankaanpäähän. Ennen valmistumistani suoritin viimeisen harjoitteluni Anneli Moisiolla Toimintaterapia A. Salosessa, jolloin kiinnostukseni yrittäjyyteen heräsi. Perustin oman toiminimen, Toimintaterapia Aliinan, vuoden 2018 alussa. Siitä lähtien olen toteuttanut toimintaterapiaa Kankaanpäässä sekä muualla Pohjois-Satakunnassa. Tämän lisäksi toteutan terapiaa kahtena päivänä viikossa Isojoella.

Olen kerryttänyt osaamistani opiskeluaikana harjoitteluissa useissa eri toimintaympäristöissä. Suoritin harjoitteluni Kankaanpään Kangasmetsän koululla, julkisen puolen toimintaterapeutilla PoSa:lla, yksityisellä ammatinharjoittajalla Toimintaterapia A. Salosella, Turun Aivoliitolla sekä Kotkan Autismisäätiöllä. Harjoitteluiden myötä olen työskennellyt eri asiakasryhmien kanssa, toteuttaen sekä yksilö- että ryhmämuotoista terapiaa. Omaan kokemusta muun muassa aivovammaisten henkilöiden, erityislasten sekä autismin kirjon henkilöiden kuntoutuksesta.

Pyrin edelleen hankkimaan ajankohtaista tietoa kuntoutuksesta muun muassa kirjallisuuden, koulutusten ja luentotilaisuuksien kautta. Asiakaskuntani on myös tällä hetkellä hyvin moninainen. Toteutan yksilöterapiaa sekä lasten, aikuisten että ikääntyneiden kanssa, koti- koulu-, päiväkoti- ja vastaanottokäynteinä. Toimimme Annelin kanssa yhteisellä vastaanotolla, tehden tiivistä yhteistyötä.

Toimitilat

Toimitilamme sijaitsevat Kankaanpäässä Luoman alueella. Tilat ovat kerrostalorakennuksen alimmassa kerroksessa ja sisäänkäynti vastaanotolle on esteetön.

Sisäänkäynti

Käytettävissä on odotustila, WC ja kaksi terapiahuonetta. Käytettävissä on monipuoliset välineet harjoitteluun ja erilaisiin toimintamuotoihin. Terapia voi toteutua maksusitoumuksen/kuntoutuspäätöksen mukaisesti joko vastaanotolla ja/tai päiväkodissa, koulussa, kotona, työpaikalla tai muussa arkiympäristössä.

Kuva terapiatilasta välineineen